Privacyverklaring

Stichting De Wardborg

Stichting De Wardborg verwerkt persoonsgegevens van relaties en bezoekers van De Wardborg. We houden ons daarbij aan de richtlijnen uit de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG).

Website

Onze officiële website is https://dewarborg.nl De website is voorzien van een up to date certificaat die er voor zorgt dat alle communicatie tussen de server en uw browser versleuteld wordt volgens de laatste standaarden. Het certificaat is te  herkennen en te controleren is in de adresbalk van uw browser. Het certificaat is uitgegeven en geverifieerd door Sectigo Limited.

Waarom verzamelen wij (uw) gegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de exploitatie van het dorpshuis, het kenbaar maken en organiseren van activiteiten uit ons programma en het voldoen aan wet- en regelgeving vanuit de overheid. Daarnaast worden gegevens verzameld om uw ervaring op onze website zo aangenaam mogelijk te maken.

De verzameling van persoonsgegevens wordt beperkt tot het hoogst noodzakelijke.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit. Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht. Deze sites kunnen gegevens over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Gegevens die verzameld worden

Persoonsgegevens die op dit moment verwerkt kunnen worden zijn: 

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres 
 • Geslacht 
 • IBAN
 • Foto en video materiaal van evenementen

Daarnaast kunnen er technische gegevens verzameld worden die herleidbaar zijn tot uw gegevens. Deze gegevens zijn noodzakelijk om o.a. spam te bestrijden. U moet hierbij denken aan

 • ip adressen
 • type browser waarmee de website bezocht wordt

Bijzondere persoonsgegevens over gezondheid, religie, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras worden niet door Stichting De Wardborg vastgelegd.

Delen van de gegevens

De vastgelegde persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij 

 • dit noodzakelijk is voor het uitbesteden van werkzaamheden ten behoeve van de exploitatie; bijvoorbeeld het verzorgen van de facturatie door een administratiekantoor. 
 • er voldaan moet worden aan door de overheid opgelegde wet- en regelgeving
 • de eigenaar van de gegevens daar uitdrukkelijk zelf toestemming voor heeft geheven, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) voor informatieverstrekking aan organisatoren van evenementen

Persoonsgegevens worden in bovenstaande situaties verstrekt onder voorwaarde van vertrouwelijke behandeling. Waar nodig wordt een verwerkingsovereenkomst afgesloten. Voor brede communicatie doeleinden (zoals bijvoorbeeld nieuwsbrieven) worden herleidbare persoonsgegevens afgeschermd.

Toegang tot de gegevens

We nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot de persoonsgegevens tegen te gaan. De persoonsgegevens worden bewaard op een Nederlandse server die beveiligd is met SSL-certificaat en sterke wachtwoorden. Voor verwerking kan gebruik gemaakt worden van een beveiligde p.c.’s die uitgerust zijn met een up to date besturingssysteem, actuele virus en malware bescherming. De server is uitsluitend toegankelijk voor een beperkte groep daartoe door de Stichting geautoriseerde personen. De persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor een selecte groep aangewezen personen.

Persoonsgegevens worden voor onbepaalde tijd in de database bewaard tenzij ze om enige reden actief worden verwijderd.

Toepassingen die gebruik maken van persoonlijke gegevens

Onze website https://dewardborg.nl maakt gebruik van analytics software en specifieke toepassingen van derde partijen voor optimalisatie van onze dienstverlening. Deze derde partijen mogen de verkregen informatie niet gebruiken voor andere diensten en de gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd. Indien nodig worden verwerkingsovereenkomsten gesloten.

Uw recht op inzage, aanpassing en verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens die door ons zijn vastgelegd in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek daartoe kunt u richten aan het bestuur van Stichting De Wardborg die bereikbaar is per mailadres secretaris@dewardborg.nl of info@dewardborg.nl. Het bestuur zal deze verzoeken behandelen zoals is beschreven in de geldende wet- en regelgeving. Mocht uw vraag, klacht of verzoek niet naar wens zijn afgehandeld, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Stichting De Wardborg behoudt zich het recht voor deze privacy voorwaarden eenzijdig aan te passen indien daar redelijke aanleiding toe is. De actuele en geldende privacyverklaring is ten alle tijden beschikbaar ter inzage via https://dewardborg.nl/privacyverklaring 

Dit delen:

Adres

Koningsweg 27

3886 KC Garderen

Contact

   info@dewardborg.nl