de Wardborg logo wit

Deze website dewardborg.nl, de nieuwsbrief en de uitingen op sociale media zijn gemaakt onder verantwoordelijkheid van Stichting De Wardborg in Garderen. Stichting De Wardborg is een lokale maatschappelijke organisatie en heeft geen profit doelstelling. Wij houden de informatie op deze website en andere media zorgvuldig bij, u kunt er echter geen rechten aan ontlenen.

In alle uitingen van dewardborg.nl worden alleen links opgenomen die passen binnen de doelstelling en thema’s van de website en Stichting De Wardborg. Het is mogelijk dat profit organisaties ruimte huren op de website van De Wardborg. Stichting De Wardborg is nadrukkelijk niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen noch vertegenwoordigen zij de mening of een standpunt van Stichting De Wardborg.

Zowel de informatie als eventueel beeldmateriaal vallen onder het copyright van Stichting De Wardborg, dan wel wordt met toestemming van de rechthebbende gepubliceerd, dan wel gebruikt in veronderstelling dat het materiaal in het publiek domein valt. Mocht u desondanks van mening zijn dat materiaal onrechtmatig gebruikt wordt, neemt u dan contact op met support@dewardborg.nl zodat wij zo snel mogelijk uw rechtmatige eigendom kunnen verwijderen.

Het copyright van de website berust bij Stichting De Wardborg. Mocht u zelf gebruik willen maken van materiaal van de website of van uitingen op de sociale media (in het bijzonder maar niet uitsluitend Facebook, Instagram en/of Twitter) of wilt u anderszins informatie over De Wardborg publiceren (bijvoorbeeld voor persdoeleinden) neemt u dan contact op met communicatie@dewardborg.nl

Inschrijven nieuwsbrief

Bedankt voor je inschrijving

Het contact fomulier is met succes verzonden.