de Wardborg logo wit

Het bruisende dorpshuis van Garderen

Visie
De Wardborg is van én voor alle inwoners van Garderen. De Wardborg wil het welzijn bevorderen van inwoners van Garderen en daarmee maatschappelijk actief en verbindend zijn, dit met gerichte inzet van vrijwilligers. 

De Wardborg wil een centrale plek zijn voor jong en oud, die, naast gelegenheid tot sociaal contact, voor eenieder een breed scala aan ontplooiingsmogelijkheden biedt.

Missie
De Wardborg wil ruimte bieden voor het faciliteren van boeiende, inspirerende en gevarieerde activiteiten.  Stichting De Wardborg exploiteert De Wardborg en wil financieel gezond zijn, zij heeft geen winstoogmerk. 

De exploitatie van De Wardborg wordt mogelijk gemaakt met bijdragen van de Gemeente Barneveld, subsidies en door inkomsten uit horeca en verhuur.

Wat is er verder nog te doen?

Ook in de wardborg

Inschrijven nieuwsbrief

Bedankt voor je inschrijving

Het contact fomulier is met succes verzonden.